Return to HomepageZAKON

O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU
20. rujna 1995

...................

Članak 32.

Pravilnik o nutarnjem poslovanju propisuju se pravila o uredskom poslovanju, vođenju upisnika i pomoćnih knjiga, o vođenju evidencija (…), provedbena pravila o vođenju postupka i dostavljanju odluka na jeziku i pismu etničke i nacionalne zajednice ili manjine,

...................

Klasa: 101-01/94-01/03
Zagreb, 20. rujna 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.
Source: "Narodne novine", br.75, 29/09/1995


RETURN