Return to HomepageРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Наредба за рекламната дейност на територията на Столична община

Обн. в Информационен бюлетин на Столична община, бр. 2, юни 1996 г.

....................................

Чл. 7. Всички текстове в областта на външната реклама, надписите и информационно-указателните табели е необходимо да бъдат изписани на български език, с изключение на търговска марка или фирмен знак (лого) на предприятия с доказана международна популярност.

....................................
Source: Information Bulletin of the Capital City Community, 2 June 1996


RETURN